česky
english

>>Mapy >Česká republika >Císařský kámen


Císařský kámen | 1:15 000 | Česká republika | 2010, 2005, 2002-2003
Světový pohár, long a middle, 24.-25.9.2011

poběží se v prostoru stávajících map Císařský kámen (2005) a z části Kančák (2007) mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, kde se v relativně nedávné minulosti uskutečily závody českého poháru O kámen císaře Josefa II (Continental cup, ŽA, ŽB, 4. září 2005, VLI) a 2. závod Gigasport Českého poháru (20. 5. 2007, TJN). Autory mapy pro SP jsou Ivo Habán, Martin Lejsek a Miroslav Horáček.

podklady: revize předchozí verze mapy, laserscan, ortofoto
první verze map Vesecký rybník (Ivo Habán, 2003) a Císařský kámen (Ivo Habán, Martin Lejsek, Zdeněk Švec, 2005) vznikala na podkladech z ortofota a ZM 1:10 000Jak číst mapy na světový pohár v Liberci
20. září 2011 | Ivo Habán
Původní zadání byla revize naší mapy z roku 2005 a její rozšíření do běžeckého areálu na Vesci. Proměnila se vegetace, změny si vynutilo důslednější aplikování ISOMu. Pro mapu bylo zásadní použití nových výškopisných podkladů z laserscanu, uvolněných na jaře 2011. Konfrontaci našich ručních měření s laserscanem jsem očekával s napětím. Ačkoli dopadla poměrně lichotivě, přesto jsem prosadil přepracování v té době již "hotové" mapy s ohledem na strojová výškopisná data. Znamenalo to editační masakr v ocadu a následně znovu do terénu. Výsledné zlepšení ale odpovídá vynaloženému úsilí.

Základní vlastností laserscanu je absolutní přesnost s níž nemilosrdně odhaluje chyby v celkovém průběhu ručně konstruovaných vrstevnic, zejména v hustě zarostlých pasážích a v táhlých svazích kde, cit, oko a ruční měření selhává. Na části území ČR je od letošního roku dostupný laserscan 4. generace, který vychází z čtverce 5x5m. Na rozdíl od podrobnějších laserscanových podkladů, s nimiž jsme letos pracovali např. na mapách pro mistrovství Norska 2012, nevykresluje stávající český laserscan jemné terénní detaily, které se stejně musí dodělat ručně.

Sebelepší laserscan však sám o sobě neznamená hotový výškopis. Mapu považuji za svébytné umělecké dílo, kterým mapař interpretuje terén, tak, aby mu běžec co nejlépe rozuměl. Mapa je kombinací přesnosti a nadsázky, kompromisem mezi čitelností a realitou. Snažili jsme se udělat maximum.

V porostech jsme se potýkali s hospodářským charakterem lesa, optickým hlediskem vs. hlediskem průběžnosti, což bylo nejvíce problematické v odrůstajících pasekách na hranici střední zelené a semiopenu, kde průběžnost ovlivňuje místy i podrost a situace se mění každým metrem.

V případě černé jsem řešil klasický problém se "skalkošutrem", který při náběhu z údolí jasně svítí a má často přes metr, ale při náběhu se shora je to stěží rozeznatelný útvar vyčnívající 30 cm nad zem. Na skalní srázek příliš krátké a nevýrazné, kámen 1,2/0,3 výrazný z jedné strany ISOM nezná:


  

    

Osobně vždy upřednostňuji spíše pružnou generalizaci citem, než striktní dodržování klíče. Rozhodující je pro mě, je-li daný objekt pro běžce v závodní rychlosti jasně na první pohled identifikovatelný (ze všech stran). Tentokrát jsem musel být hodně striktní a podměrečné objekty ani miniaturní porostové detaily v mapě příliš nehledejte. Přesto mapa i po generalizační lekci IOF některé české sklony k jemnějším detailům nezapře. Přeji Vám, ať si s ní rozumíte co nejlépe.


21. července 2011 | Ivo Habán
V těchto dnech vrcholí více jak rok trvající příprava map na zářijový světový pohár v Liberci, které jsme nachystali společně s Martinem Lejskem a Mirkem Horáčkem. Hlavní část aktualizací a mapování probíhala loni na podzim. Začátkem letošního roku uvolnil ČÚZK nová výškopisná data z laserscanu. Akceptovali jsme tuto výzvu a v té době již "hotovou" mapu jsme na jaře podrobili další vlně pracných korekcí. Následovalo testování tratí a další úpravy s ohledem na stavbu. Poslední prezentovaná podoba mapy z roku 2005 doznala četných změn. Zpřesnil se polohopis i výškopis, podstatné změny prodělala vegetace. Jednotný generalizační přístup výrazně zlepšil čitelnost a dostal mapu na úroveň světového standardu. Nyní dokončujeme mapu na model a chystáme se na návštěvu delegáta IOF, která se uskuteční začátkem srpna.Ukázka mapy Císařský kámen použité na světový pohár, Ivo Habán, září 2011


Revize-to byl nekonečný příběh. Dva mapaře se stejným okem nenajdete. Obě reality lze použít. Ale závodní mapa má jen jednu verzi a jen jeden mapař je šéf (a navíc laserscan má pravdu). Originální kresba, Ivo Habán, září 2011.Revize-to byl nekonečný příběh. Některá místa jsem předělal i čtyřikrát (v zájmu čitelnosti, samozřejmě). Originální kresba, Ivo Habán, srpen 2011.


Ukázka meziproduktu mapy na světový pohár ve stavu z podzimu 2010/jara 2011 v konfrontaci s výškopisnými podklady z laserscanu. Na ukázce je jedno z míst, kde byla odchylka nejvýraznější. Chyba v polohopise táhnoucí se již od první verze mapy z roku 2003 byla 14m v místě hrany udolí s nepřekonatelným srázem
Ukázka mapy Císařský kámen z roku 2005, Ivo Habán


Ukázka mapy Vesecký rybník z roku 2003, Ivo Habán


Císařský kámen, originální kresba předchozí mapy Vesecký rybník, Ivo Habán 2002-2003, stav před revizí v roce 2005


20. května 2010 | Ivo Habán
Díky nečekanému odjezdu z mapování ve Francii jsem stihl jednání organizačního výboru SP v Liberci s IOF advisorem. V hospodě u čaje a druhý den v lese jsme probrali vše potřebné. Jednání se nesla v pozitivním duchu. Byl jsem až překvapen otevřeností norského delegáta v přístupu k aplikaci mapového klíče, zejména v oblasti vegetace. Současná podoba mapy z roku 2005 projde generalizací a úpravami, které stávající české pojetí přiblíží více požadavkům IOF.

První verze mapy vznikala na podzim 2002. Měřit jsem tenkrát už uměl, ale při pohledu na svou upachtěnou kresbu z té doby vidím, že chybělo víc zkušeností z náročných terénů. Podzim letěl, pršelo do oranžového listí, pak listí zežloutlo. Jen málokdo ví, že kousek mapy dělal i Plech, abychom pak společně odjeli na VT do jedné nejmenované země. Zbytek jsem dodělával ve sněhu. A dost jsem mrzl. Když jsem na jaře 2003 opouštěl Duklu ani ve snu mě nenapadlo, že se do Liberce ještě někdy vrátím, ožením se tu a už vůbec ne, že moje první kroky před nástupem do práce povedou tam, kde jsem před dvěma lety odložil tužky.

Během května a června 2005 vznikl nový kus mapy mezi silnicí a vedením, starší část mapy prošla prvními úpravami a revizí. Generalizační lekce Martina Lejska mi prospěla, ale stále to byla klasická "méďovina" v Liberci. Zjevně to nikomu příliš nevadilo.

Návrat na místo činu po boku IOF advisorů byl v klidu. Řadu míst u sebe jsem si už nepamatoval, o ostatních částech mapy nemluvě. Polohopis je jakš takš OK, jinak bude třeba patřičně generalizovat, porosty i černou, ale to bych dnes viděl i bez advisora. Pět let je pět let. I pohled mapaře se mění. Věřím, že k lepšímu. Terén utrpěl těžbou, ale les je stále krásný, různorodý. Na české poměry atraktivní, seveřani se budou asi trochu nudit. A chybovat z rychlosti.

Setkání s Kjellem Blomsethem jsem vnímal jako jednoznačně pozitivní. Nedošlo na žádné křečovité vynucování klíče, naopak převládl střízlivý racionální pohled a důraz na dobrou čitelnost mapy. Mapa dostane novou podobu, odpovídající parametrům světové scény. Dvě verze mapového klíče rozhodně nechystám.