česky
english

>>Mapy >Česká republika >Čelechovice na Hané


Čelechovice na Hané | 1:5 000 | e = 2,5m | Česká republika | 2009
Olomoucký kraj - Prostějov        Google maps
Dny orientace v přírodě - náborový závod, sprint, 7.října 2009, SK Prostějov
podklad: ortofoto, DKM, ZM ČR 1: 10000
Jan Drbal (98% plochy), Josef Marduk


16. února 2010 | Jan Drbal
Poslední mapa s mým mapařským podílem vydaná a použitá v minulém roce se jmenuje Čelechovice na Hané. Celá mapa dle normy ISSOM a v měřítku 1:5 000 byla vydána v rámci úspěšného projektu Výukových map s typickým oranžovo-bílým designem od Žaketu. Na jejím jihovýchodním výřezu v měřítku 1:4 000 proběhl 7.října 2009 náborový školní závod v rámci 1. ročníku dalšího projektu KROB, nazvaného Dny orientace v přírodě.
Na uspořádání závodu i vydání mapy má tradičně hlavní zásluhu neúnavný šiřitel a hybatel orientačního běhu na Prostějovsku i ve světě Dušan Vystavěl. Dušana znám necelých 15 let od společné reprezentace na Mistrovství světa železničářů. A tak mě v Čelechovicích potěšilo, že hlavní liniovou dominantou mapy je železnice: 1,5km úsek trati č. 273 Červenka - Prostějov, místní nádraží se třemi kolejemi a pomalu zarůstající vlečka do zrušeného, dnes strašidelně vyhlížejícího čelechovického cukrovaru.
Foto ze závodu "Dny orientace", 7.10.2009 (©SK Prostějov).


Ukázka mapy OB


Originální kresba Jan Drbal


Ukázka podkladu, digitální katastrální mapa (upravená)


Ukázka podkladu, ortofoto


Ukázka podkladu, ZM ČR 1:10 000